Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten tämä wpguideguy.fi sivusto käsittelee käyttäjien henkilötietoja. Laadittu 6.4.2023. Viimeisin muutos 6.4.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Olli Perikanta

[email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Olli Perikanta

[email protected]

3. Rekisterin nimi

Wpguideguy.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan tiettyihin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka liittyvät palvelujemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus voi esimerkiksi olla:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Palvelujen toteuttaminen
  • Markkinointi ja mainonta
  • Kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen
  • Tilastollisten tietojen kerääminen ja analysointi
  • Kommenttien kerääminen ja moderoiminen

Henkilötietojesi käsittely perustuu aina joko suostumukseesi, sopimukseen tai lakiin perustuvaan velvoitteeseemme. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme palvelujemme tarjoamiseen tai joita laki edellyttää. Henkilötietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman suostumustasi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Sähköposti, käyttäjätunnus, IP-osoite, Artikkeleiden kommentit.

6. Tietojen säilytysaika

Jos jätät kommentin, kommentti ja siihen liittyvät tiedot säilytetään toistaiseksi. Tämä on tarpeen, jotta voimme automaattisesti tunnistaa ja hyväksyä tulevat kommentit ilman, että ne joutuvat odottamaan manuaalista tarkistusta moderointijonossa.

Muita henkilötietojasi tallennamme niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia sopimuksen täyttämiseksi asiakkaan kanssa tai asiakaspalvelun parantamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla, mikäli käyttäjä on evästeissä hyväkysynyt seurantaevästeet.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, paitsi lain niin velvoittaessa tai viranomaisten pyynnöstä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Julkaistavia tietoja ovat kommenttiosiossa ovat käyttäjän syöttämä nimimerkki / nimi ja käyttäjän syöttämä kommentti. Emme julkaise käyttäjän antamaa sähköpostiosoitetta.

Emme luovuta rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi viranomaispyynnön tapauksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei säilytetä manuaalista aineistoa

B. Sähköinen aineisto

Henkilötietojen suojaamiseksi käytämme asianmukaisia teknisiä toimenpiteitä (vahvoja salasanoja, kaksivaiheista tunnistautumista, suojattua internet-yhteyttä). Tietojen käsittelyyn pääsevät ainoastaan itse rekisterinpitäjä tai hänen valtuuttamat henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle: [email protected]. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa, mikäli se on tarpeen henkilötietojen käsittelyssä muuttuneiden toimintatapojen kuvaamiseksi. Emme lähetä muuttuneesta tietosuojaselosteesta erillistä tiedotetta, muokatun tietosuojaselosteen voit käydä aikajoin tarkistamassa tältä sivulta ja seuraamalla milloin tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty. Tämä seloste on päivitetty viimeksi 6. huhtikuuta 2023.